skip to Main Content
Tel: +31 (0) 88 707 7000

IFRS 16 : Soft4Lessee

Met ingang van 2019 moeten alle leasecontracten naar voren komen op de balans van de BV, dus ook de operational lease. Het doel van deze wijziging is dat ondernemingen alle leasecontracten op de balans melden samen met de interest- en afschrijvingsverplichtingen die daarmee samenhangen. Gebruikers van de jaarrekening krijgen zo een beter beeld van de financiële verplichtingen die ze zijn aangegaan.

Dit betekent een behoorlijke extra administratieve verplichting voor alle organisaties. Soft4Lessee biedt een eenvoudige (cloudbased) oplossing voor deze administratie. Het kan als add-on Microsoft Dynamics Business Central geïmplementeerd worden of als cloud oplossing die interfaced dmv webservices met uw financiële administratie.

In soft4Lessee beschikt u over een database van uw leaseovereenkomsten, met drie belangrijke statussen:
– Nieuwe overeenkomsten in overweging
– Actieve huurovereenkomsten
– Gearchiveerde huurovereenkomsten (vervallen of vroegtijdig beëindigd)
Naast de belangrijkste lease statussen (in overweging, actief, gearchiveerd) biedt het systeem u de optie om huurcontracten bij te houden door meer gedetailleerde statussen zoals: aangevraagd, genoteerd, ondertekend of ingetrokken, geactiveerd, uitgebreid, buy-out en verlopen.
Het vastleggen van gegevens is automatisch of handmatig. U hebt de mogelijkheid om handmatig details in gestructureerde vorm in te voeren en een gescand contract bij te voegen samen met ondersteunende documenten.
Als het lease-initiatieproces in een ander systeem wordt uitgevoerd, hebt u twee opties voor het uploaden van gegevens:
– Importeren vanuit Excel-bladen of XML-gegevensbestanden
– Gegevens vullen via web service. De functie voor het uploaden van gegevens kan worden gebruikt voor gegevensmigratie van een oude toepassing.
Actieve huurovereenkomsten kunnen worden gewijzigd en het systeem houdt een audit-trail    bij van alle aangebrachte wijzigingen.
U kunt één of meerdere (onbeperkte) eenheden in leaseovereenkomst hebben, met kostprijs, restwaarde en een unieke ID voor elke eenheid.
Methoden voor gegevensvastlegging zijn dezelfde methoden als hierboven vermeld voor leaseovereenkomsten.

U kunt een activalijst toevoegen, samen met leasegegevens, afschrijvingsgegevens en dan daarmee op activa gebaseerde rapporten maken.
Activumgroepering voor administratieve doeleinden is volledig configureerbaar (bijvoorbeeld motorvoertuigen, schepen, vliegtuigen, kantoorapparatuur, enz.) om activa met vergelijkbare kenmerken te groeperen.

Bij de beleggingscategorie is er sprake van een standaard afschrijvingstermijn, die per individueel actief kan worden aangepast.

Lees meer op https://soft4leasing.com/nl/ifrs16