skip to Main Content
Tel: +31 (0) 88 707 7000
Een Korte Introductie Van Soft4Inventory

Een korte introductie van Soft4Inventory

Uit onze recente posts moge duidelijk zijn dat wij enthousiast zijn over wat Soft4Inventory voor voorraadhoudende bedrijven kan betekenen. Maar wat doet het nu?
Hier een overzicht van de functies – vrij droge opsomming, maar waarschijnlijk zegt het genoeg. Als u ook maar enigszins het idee heeft dat dit misschien ‘iets’ is voor uw bedrijf. Neem contact op – we toetsen graag samen met u of uw bedrijf met Soft4Inventory voordelen kan behalen. We realiseren ons namelijk heel goed dat dit zeker niet bij alle bedrijven het geval is.

SKU Data Management |SKU data  | Automated SKU creation procedure | Replenishment systems | SKU data validation | Update tool for SKU parameters
Inventory Level Management .|  Inventory level management based on Dynamic Buffer
Inventory level management based on the consumption budget | Inventory level management during sales campaigns | Inventory level management and seasonality
Replenishment Procedure Management | Periodic Replenishment (“pull” approach) |
Role Center | Re-order Schedule Control | Calculation of Replenishment Quantities | Optimization of Replenishment Quantities According to Packaging Level | Optimization of Replenishment Quantities According to Minimum Order Quantity (MOQ) | Optimization of Replenishment Quantities According to Economic Order Quantity (EOQ) (Optional) | Optimization of Order Totals | Quantities for Retail Network Refill | Automatic Order Creation | Inventory State Signals
Feature Visualization | Inventory State Level Colors | SKU Inventory Data Chart | Budgeting Data Chart | Inventory State Chart |
Periodic Activities | Daily: | Monthly:
Other Features | Data Consolidation Tools | External Data Usage | Data for KPI’s

Lees hier meer over Soft4Inventory en neem  contact met ons op.